постоянна организация на движението

Историята на Girod group в производството и монтажа на пътни знаци започва през 1952 година във Франция. От тогава до сега сме в постоянен стремеж към подобрение на крайния продукт. В полза на пътната безопасност сме допринесли със световни иновации, като първата релса за монтаж, закрепена за гърба на пътен знак, разработена от нас през 1975 година. Това остава най-използвания начин за захващане на пътни знаци и до днес, като осигурява отлична здравина и улеснява монтажа.

Днес, предлагаме стандартни и индивидуални пътни знаци, с най-високо качество и съгласно всички действащи стандарти и национални технически изисквания в България.

EN 12899-1:2008 и БДС 1517:2006

До 10 години гаранция

Стандартни и индивидуални пътни знаци

Проектиране, производство и монтаж

Портални конструкции

Временна организация на движението

За да улесним и обезопасим вашите обекти, ние разработваме и произвеждаме иновативни продукти за временна организация на движението, наред със стандартните елементи.

Нашите монтажни екипи са подложени на същите опасности и трудности, като вас и чрез техния опит идентифицираме проблемните области и намираме решенията за тях.

Предлагаме всички средства съгласно Наредба 3 за временната организация на движението – пътни знаци, ограничителни табели, бализи, подвижни светофари и разделители на движението. 

ДРУГИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ​

Свържете се с нас